Přednáška „Vzhůru do oblak! Od Jubilejní výstavy 1891 do začátku války 1914“

PhDr. Jan Hozák, Národní technické muzeum

V Praze přinesla oživení vzduchoplavby Zemská jubilejní výstava 1891, která inspirovala domácí příznivce k založení České společnosti aeronautické (1892) a po zakoupení plynového balónu k samostatnému létání. Z tohoto prostředí vzešla i osobnost Františka Hůlky, který spolu s Ferdinandem Wandasem představoval první Čechy s oficiálním stvrzením, že ovládají balon a mohou s ním létat. Toto potvrzení, jakýsi „pilotní průkaz“, jim vystavil po vyškolení v Praze francouzský vzduchoplavec Edouard Surcouf. Přednáška dále pojedná o balonových vzletech u příležitosti výstav, které se v Praze konaly na přelomu 19. a 20. století.

Na přednášku je nutná registrace!