Informace o omezení provozu studovny

 

Vážení uživatelé knihovny,

v následujících termínech bude z důvodů konání Týdne vědy a techniky v Knihovně AV ČR částečně omezen nebo úplně zrušen provoz studovny.

Děkujeme vám za pochopení a na náš program vás srdečně zveme. Podrobné informace o něm najdete na www.knav.cz/tyden-vedy

čtvrtek 30. 10.
Instalace výstav (v průběhu celého dne, provozu by se měla dotknout minimálně)

pátek 31. 10.
akce Knihovna snů
– od cca 14 hod. bude stěhování techniky a ozvučení studovny
– od 15 hod. proběhne stěhování židlí a omezení počtu studijních míst v centrální části studovny
– od 17 hod začne vlastní program Knihovny snů (www.knihovna-snu.cz)
– program skončí v cca 23.45 hod., do této doby budou knihovní služby v běžném provozu (s omezením v centrální části studovny)

sobota 1. 11.
Program Knihovny snů bude pokračovat v sobotu 1. 11. od 9.30 do 19.30 hod., kdy bude knihovna mimořádně otevřena. Knihovní služby budou v provozu s omezením v centrální části studovny a v Oválné studovně.

pondělí 3. 11., 15–15.30 hod.  
Vernisáž výstavy „Umění létat vzduchem aneb Balony“ (bez omezení, pouze snížený komfort při studiu)
Výstava je dvojjazyčná (česko-anglická) a bude zdarma přístupná až do konce roku 2014.

středa 5. 11., 14.30–17.00 hod.
Uzavření Oválné studovny z důvodu konání přednášky „První kroky do nebeských výšin“

pondělí 10. 11., 14.30–17.00 hod.
Uzavření Oválné studovny z důvodu konání přednášky „Vzlety Henry Tracey Coxwella v zemích Koruny české – Brno 1850 a Praha 1851“

úterý 11. 11., 14.30–16.30 hod.
Uzavření Oválné studovny z důvodu konání křestu knihy „Humanismus v rozmanitosti pohledů“

středa 12. 11., 14.30–17.00 hod.
Uzavření Oválné studovny z důvodu konání přednášky „Vzhůru do oblak! Od Jubilejní výstavy 1891 do začátku války 1914“