Ekonomie války a syrsko-turecké pohraničí

Ozbrojený konflikt probíhající od r. 2011 na syrském území otevřel během svého trvání prostor pro hlubokou transformaci syrské ekonomiky. Úbytek obyvatelstva v důsledku migrace vyvolané konfliktem, proměny venkova a zemědělství a rozpad syrského území do oblastí ovládaných milicemi s sebou přináší ekonomické příležitosti, které se staly jedním z motorů války. Jakou roli v tomto fenoménu dobře patrném zvláště v severních oblastech Sýrie hraje blízkost tureckého území? Můžeme být v budoucnosti v severním pásu syrského území svědky ustavení neformálního tureckého „protektorátu“, jehož vazby na Damašek zůstanou pouze formální?