Akademická kavárna na téma „Současné hodnoty a budoucí využití Středních Brd“

Hovořit se bude mimo jiné o brdských lesích a jejich budoucnosti při různých variantách budoucího využití, dále o problematice vojenských aktivit v Brdech a o vojenských pamětihodnostech, a také o přírodovědecky cenném bezlesí Brd a způsobech jeho ochrany.

Příspěvky přednesou:

  • Ing. Jaroslav Pipek, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • Ing. Petr Ježek, Vojenské historické sdružení Brdy – VHSB
  • RNDr. Ondřej Sedláček, PhD., Přírodovědecká fakulta UK