Prodloužení trvání výstav „Egypt v literatuře před polovinou 19. století“ a „Knihovna (jak) po výbuchu“

Výstava „Egypt v literatuře před polovinou 19. století“

Prostřednictvím vybraných ukázek z tištěné literární produkce, dochované v našich historických knižních fondech, nabídne výstava představu o tom, jaké znalosti mohli zásluhou knihtisku získat obyvatelé zemí Českého království o Egyptě. Byla to rozmanitost od egyptských témat ve vydáních spisů antických autorů a v biblických příbězích, kromě Nového zákona a katechismů oblíbených i v kramářských tiscích, přes cestopisy, zprávy misionářů a první naučné spisy z počátků egyptologie až po komiksové ztvárnění dějin starého Egypta. Inspirací pro výstavu se stal významný archeologický objev hrobového komplexu s pilířovým dvorem princezny Šeretnebtej z 5. dynastie ve 3. tisíciletí př. Kr., nalezený v loňském roce pracovníky Českého egyptologického ústavu v jižním Abúsíru.

Výstava byla součástí programu Knihovny AV ČR, v. v. i., pro Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 2013 – http://www.knav.cz/tyden-vedy

Až do 31. 1. 2014 je zdarma přístupná od pondělí do pátku, 9–19 hod. ve vstupním prostoru studovny Knihovny AV ČR, Národní 3, Praha 1.

Vystava-Egypt-v-literature

Výstava „Knihovna (jak)  po výbuchu“

Výstava fotografií zachycující stav knihovny bezprostředně po výbuchu plynu v Divadelní ulici 29. dubna 2013, který zdemoloval interiér její studovny, a také postupné vyklízení a opravy, jež začaly ihned poté.

DSC_9403_210

Až do 31. 1. 2014 je výstava zdarma přístupná od pondělí do pátku, 9–19 hod. v prostoru studovny Knihovny AV ČR, Národní 3, Praha 1.