Výstava „Egypt v literatuře před polovinou 19. století“

Od 4. 11. do 31. 12. 2013 ve vstupním prostoru studovny.
Přístupné zdarma od pondělí do pátku, 9–19 hod.

Prostřednictvím vybraných ukázek z tištěné literární produkce, dochované v našich historických knižních fondech, nabídne výstava představu o tom, jaké znalosti mohli zásluhou knihtisku získat obyvatelé zemí Českého království o Egyptě. Byla to rozmanitost od egyptských témat ve vydáních spisů antických autorů a v biblických příbězích, kromě Nového zákona a katechismů oblíbených i v kramářských tiscích, přes cestopisy, zprávy misionářů a první naučné spisy z počátků egyptologie až po komiksové ztvárnění dějin starého Egypta. Inspirací pro výstavu se stal významný archeologický objev hrobového komplexu s pilířovým dvorem princezny Šeretnebtej z 5. dynastie ve 3. tisíciletí př. Kr., nalezený v loňském roce pracovníky Českého egyptologického ústavu v jižním Abúsíru.