České země a Egypt ve starším středověku

  • prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., Západočeská univerzita, Plzeň; Pedagogická fakulta, Praha
  • Již od samého počátku našich dějin se český stát neomezoval na styky se střední Evropou. První styky s oblastmi muslimského chalífátu sice zacílily nejprve na Andalusii a poté, návaznosti na poutě českých křesťanů do Svaté Země, Egypt však nezůstal nikterak pozadu. Brzy se rozvinuly čilé styky hospodářské, doprovázené dokonce i kontakty ve sféře politické: právě egyptskému sultánovi Bajbarsovi (1260–1277) je určen vůbec první list českého krále Přemysla Otakara II. pro mimokřesťanského příjemce. Do staršího středověku sahají patrně i počátky české misijní činnosti ve východním Středomoří.