Egyptiaca ve sbírkách zámeckých knihoven

  • PhDr. Luboš Antonín, Knihovna Národního muzea, Praha
  • Hradní, zámecké a palácové knihovny na území České republiky jsou nezastupitelným pramenem pro historické zkoumání života našich předků v různých jeho aspektech, nejenom kulturních. Pro poznání toho, jak byli v Českých zemích vnímáni „ti druzí“, tj. jiné země a jejich obyvatelé, jsou tyto knižní sbírky jedinečným dokladem šíření informací o cizích krajinách, jak je prezentovali autoři vytištěných spisů. Celková početní i obsahová bohatost šlechtických knihoven (cca jeden milion svazků) poskytuje velmi hodnotná svědectví jak o intelektuální úrovni jejich majitelů, tak o dobových rysech literární tvorby i knižního trhu. Přednáška tuto charakteristiku doloží výkladem o knihách, vztahujících se k Egyptu.
  • Na přednášku je nutná registrace.