Blízký východ v kramářských písních

  • Mgr. Iva Bydžovská, Michal Klacek, Knihovna Národní muzea, Praha
  • V době rozmachu kramářské písňové produkce (17.–19. století) byly oblasti Blízkého východu pod nadvládou Osmanské říše. Nepřátelství mezi křesťany a muslimy, v písních tradičně označovaných pojmem „Turci“, averze vůči Židům a křesťanská víra spojená s úctou ke svatým místům na Předním východě, nalezly odezvu v mnohých nábožensky zaměřených tiscích. Největší pozornost autoři takových písní věnovali biblickým událostem. Výjevy ze života svaté Rodiny, události spojené s Kristovým narozením a životní osudy Ježíše Krista, to vše byly oblíbené motivy kramářských tisků. Ohlasem nepřátelství mezi křesťany a muslimy byly příběhy o mučednících, zázracích a trestajícím Bohu. Oblíbené byly také motivy zázračného zachránění křesťanů z „tureckého“ zajetí či otroctví a motivy „zázračného prozření pohanů“, spojených s hromadným křtem. Postupný rozklad Osmanské říše, její vojenské neúspěchy a mocenské ambice některých evropských států nalezly určitou odezvu v některých kramářských tiscích. V nich však i nadále přetrvávalo tradiční pojetí „Turků“ jako krvelačných pohanů. Náměty z turecko-egyptské války a pozdějších krvavých nepokojů v Sýrii jsou příkladem zpravodajských písní, v nichž se skutečné události pojí s tradičními protimuslimskými stereotypy a vírou v zázraky a zjevení.
  • Na přednášku je nutná registrace.