Obraz Egypta v hebrejské středověké a renesanční cestopisné literatuře

  • PhDr. Daniel Boušek, Ph.D., Ústav Blízkého východu a Afriky, Filozofická fakulta UK, Praha
  • Egypt sám o sobě nikdy nebyl cílem cesty židovských poutníků, tím byla Svatá země. Nicméně právě na cestě do ní tito poutníci mnohdy zavítali také do Egypta, aby odtud dál putovali za svým cílem – Jeruzalémem a dalšími svatými místy země Izraele. Od 12. století do 16. století se tak dochovalo několik hebrejských cestopisů, popisujících nejen židovské obyvatelstvo Egypta s jeho duchovními a laickými představiteli, způsobem života a náboženskými zvyklostmi, ale také Egypt jako takový s jeho majoritní muslimskou společností. Cestopisci Benjamin z Tudely (1170), Mešulam z Volterry (1481), rabi Ovadja z Bertinory (1488–1491), jeho žák (1495) a kabalista Moše Basola (1521–1535) tak ve svých cestopisech poutavě popisují hospodářství Egypta, jeho pamětihodnosti a zvyklosti jeho obyvatel, jež jim, návštěvníkům z Evropy, připadaly podivuhodné, a líčí příhody, které se jim v Egyptě udály.
  • Na přednášku je nutná registrace.