Akademická kavárna na téma „1150 let cyrilometodějské mise – kořeny a kontinuita?“