Diskusní setkání na téma „Psychologické aspekty šikanování na školách“

Šikana – co to je, jak vzniká, kde a za jakých okolností se vyskytuje? Proč někdo šikanuje a jiný je obětí? Vliv týrání v ranném vývoji dítěte; stres a jeho dopady na psychiku z hlediska duševního zdraví i dobrých výsledků ve škole; šikana a její řešení – psychoedukace a práce s dětmi i pedagogy. Zkušenosti z praxe.