Web Knihovědného oddělení KNAV

Byl spuštěn nový web Knihovědného oddělení KNAV – http://www.knav.cz/kvo/ – jehož ambicí je nejen představit výsledky činnosti tohoto pracoviště, ale především poskytnout badatelské veřejnosti nové informační zdroje důležité pro výzkum dějin české knižní kultury. Netrpělivě očekávanou novinkou je zejména databázové zpřístupnění Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 16.–18. století (BCBT), které v současné době obsahuje cca 15.000 záznamů cizojazyčných bohemik 18. století. Stránky ovšem umožňují i rychlý vstup do naskenovaných lístkových katalogů, které obsahují analytické popisy tiskařských – a nově i obsahových – bohemik 16. a 17. století. Na nových stránkách KVO se také můžete seznámit s inovovanou tváří časopisu Knihy a dějiny a využít nabídky k zapůjčení všech doposud realizovaných panelových výstav k vybraným tématům z dějin knižní kultury, které Knihovědné oddělení každoročně pořádá…

WWW-KVO