ČASOPISY
vydávané v Akademii věd České republiky
 
HUDEBNÍ  VĚDA
Charakteristika: Odborné periodikum pro hudební vědu, zveřejňující historické a teoretické studie, analýzy hudebních děl, recenze domácí a zahraniční literatury, zprávy z konferencí, informace o činnosti vědeckých ústavů, univerzitních pracovišť, knihoven a muzeí, pravidelné bibliografie muzikologické produkce v českých zemích.
ISSN: 0018-7003
Vychází: 4× ročně
Vydavatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - Kabinet hudební historie
Vedoucí redaktor: Ondřej Maňour
Adresa redakce: Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6
Telefon: 220 303 921, 220 303 928
Fax: 224 324 728
WWW: http://eu.avcr.cz/Casopisy/hudebni_veda
E-mail: redakce@imus.cas.cz; manour@imus.cas.cz; kapsa@imus.cas.cz; vozkova@imus.cas.cz
OBSAH:

DKNAV - Digitální knihovna AV ČR
http://dlib.lib.cas.cz/view/subjects/Hudebn=ED_v==011Bda

XLVIII (2011), č. 1 ·  2-3
XLVII (2010), č. 1 ·  2-3·  4
XLVI (2009), č. 1-2 ·  3·  4
XLV (2008), č. 1-2  ·  3-4
XLIV (2007), č. 1  ·  2  ·  3-4
XLIII (2006), č. 1  ·  2  ·  3 ·  4
XLII (2005), č. 1  ·  2  ·  3-4
XLI (2004), č. 1-2  ·  3-4
XL (2003), č. 1 ·  2-3 ·  4
XXXIX (2002), č. 1  ·  2-3 ·  4
XXXVIII (2001), č. 1-2  ·  3-4
XXXVII (2000), č. 1-2  ·  3-4
XXXVI (1999), č. 1  ·  2-3  ·  4
XXXV (1998), č. 1  ·  2  ·  3  ·  4
XXXIV (1997), č. 3  ·  4

 
[ Zpět ]