Tvorba www stránek
ČASOPISY
vydávané v Akademii věd České republiky
 
ČESKÝ  ČASOPIS  HISTORICKÝ
Charakteristika: Ústřední české vědecké periodikum, přinášející jak původní vědecké studie, tak i přehled domácí a zahraniční historické produkce.
ISSN: 0862-6111
Vychází: 4× ročně
Vydavatel: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Vedoucí redaktor: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. a prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Adresa redakce: Prosecká 76, 190 00 Praha 9
Telefon: 286 882 121, l. 241
Fax: 286 887 513
E-mail: cch@hiu.cas.cz
WWW: www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky.ep/
OBSAH: na webu vydavatele http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky.ep/

105 (2007), č. 1  ·  2
104 (2006), č. 1  ·  2  ·  3  ·  4
103 (2005), č. 1  ·  2  ·  3  ·  4
102 (2004), č. 1  ·  2  ·  3  ·  4
101 (2003), č. 1  ·  2  ·  3  ·  4
100 (2002), č. 1  ·  2  ·  3  ·  4
99 (2001), č. 1  ·  2  ·  3  ·  4
98 (2000), č. 1  ·  2  ·  3  ·  4
97 (1999), č. 1  ·  2  ·  3  ·  4
96 (1998), č. 1  ·  2  ·  3  ·  4
95 (1997), č. 2  ·  3–4

 
[ Zpět ]