RIV

RIV – Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje

RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaVaI) vytvářeného Radou pro výzkum a vývoj a inovace při vládě ČR, ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č.  130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven citovaným zákonem, nařízením vlády č. 267/2002 Sb. o informačním systému výzkumu a vývoje a inovací, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaVaI viz