Knihovna Akademie věd ČR

Knihovna AV ČR, v. v. i. (dále KNAV) je veřejnou výzkumnou institucí, účelem jejíhož zřízení je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti vědeckých informací a knihovědy, zajišťování informační infrastruktury pro výzkum a poskytování knihovnických, informačních, výpůjčních, reprografických a digitalizačních služeb pracovištím Akademie věd České republiky, ostatním uživatelům ve sféře vědy a výzkumu a uživatelům z řad široké veřejnosti. Více informací o knihovně najdete zde.

Aktuálně

15.4.2014

Nové číslo časopisu Knihy a dějiny 20/2013

Dovolujeme si Vás upozornit, že právě vyšlo nové číslo časopisu Knihy a dějiny, kterému jsme po dvaceti letech existence dopřáli modernější grafickou podobu. V tomto čísle naleznete pět původních studií s výsledky bádání v oblasti dějiny knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě do poloviny 19. století, recenze domácí i zahraniční knihovědné literatury, zprávy o knihovědných výstavách a konferencích a výběr nejnovějších studií z časopisů, ročenek a sborníků vydaných v minulém roce. Číst dále »

7.4.2014

Č. 1/2014 elektronického zpravodaje INFORMACE právě vydáno!

Zveme Vás k přečtení letošního prvního čísla zpravodaje INFORMACE. Otevírá jej rozhovor s Mgr. Pavlou Rygelovou z Ústřední knihovny VŠB-TUO, hlavním článkem čísla je pak příspěvek Ing. Martina Lhotáka KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven, příprava pilotního projektu, jeho přínos a plánovaný harmonogram. Číslo dále mapuje stav elektronických informačních zdrojů v Knihovně AV ČR v roce 2013, představuje Oddělení akvizice KNAV a službu VPK. Závěrem připomene 270leté výročí od úmrtí fytika Anderse Celsia. Číst dále »

13.3.2014

Zkušební přístup do kolekce časopisů Taylor & Francis

Až do 9. 4. 2014 můžete v rámci celé Akademie věd ČR využít zkušební přístup do multioborové kolekce elektronických časopisů vydavatelství Taylor and Francis. Číst dále »

24.2.2014

Jedinečná nabídka elektronických knih v Knihovně AV ČR!

V roce 2014 KNAV zpřístupňuje svým uživatelů nově více než 200 000 elektronických knih ze všech vědních oborů. Číst je můžete 24 hodiny denně 7 dní v týdnu na svém počítači nebo na své čtečce. Číst dále »

Archiv aktualit